دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 47929
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 40542
بازدیدهای روز جاری: 40542
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی:
1399/10/27
روز: پنجشنبه مورخ 2 بهمن 1399

11:15 = ساعت فعلی سرور

پروژه های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: 1397/10/1 | 
 
 
 
ردیف عنوان طرح های در حال اجرا مجری طرح سال تصویب
۱ مقایسه پروفایل اسیدآمینه ها در بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز اندام تحتانی و غیر مبتلا به آترواسکلروز اندام تحتانی به منظور شناسایی مجموعه اسیدآمینه های پیش¬بینی کننده آترواسکلروز اندام تحتانی در بیماران دیابت نوع ۲ دکتر ناهید صفری ۹۹
۲ استفاده از داده های اپیدمیولوژیکی، کلینیکی، سرولوژیکی و ژنتیکی برای طراحی و ایجاد یک طبقه بندی کننده Covid-۱۹ مبتنی بر هوش مصنوعی دکتر حمیدرضا برادران ۹۹
۳ بررسی پیامدهای بالینی عفونت covid-۱۹ دربیماران مبتلا به دیابت نوع دو، دریافت کننده دارو های مهار کننده DPP۴- که در فاصله زمانی اسفند ماه ۱۳۹۸ تا شهریور ماه ۱۳۹۹ به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کرده اند. دکتر ناهید هاشمی مدنی ۹۹
۴ مقایسهء شبکه های هم-بیانی به صورت پان-کانسر دربیماران چاق/دارای اضافه وزن و بیماران با وزن نرمال با استفاده از داده های بیان ژنی موجود در پایگاه دادهTCGA دکتر نازنین حسین خان ۹۹
۵ بررسی ارتباط دیابت با رخداد عوارض کوتاه و بلند مدت کووید ۱۹ دکتر حمیدرضا برادران ۹۹
۶ بررسی شاخص های اسپیرومتری در بیماران بهبود یافته مبتلا به کوید ۱۹ در فاصله زمانی اسفند ماه ۱۳۹۸ تا خرداد ماه ۱۳۹۹. دکتر مجتبی ملک ۹۹
۷
بررسی ارتباط بیماری های همراه و فاکتور های بیوشیمیایی با میزان شدت بیماری در عفونت COVID-۱۹: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
دکتر مریم هنردوست ۹۹
۸ بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران آکرومگالی دکتر ناهید هاشمی مدنی ۹۸
۹ مقایسه ارتباط بین اندکس TyG و پارامتر های وابسته آن با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مبتلا به دیابت دکتر فریبا علائی شهمیری ۹۸
۱۰ ارزیابی میکروبیوتای روده در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلاری تیرویید قبل و پس از درمان با ید رادیو اکتیو و مقایسه با گروه نرمال دکتر محمدابراهیم خمسه ۹۸
۱۱ بررسی تغییرات ژنتیکی در بیمار ایرانی مبتلا به بیماری نادر تومور هایپر پلازی آدرنال غیر وابسته به ACTH از نوع ماکروندولار اولیه به منظور معرفی تغییرات ژنی ایجاد کننده بیماری در نژاد ایرانی دکتر مریم هنردوست ۹۸
۱۲ بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با بروز سرطان در یک جمعیت ایرانی: آنالیز مطالعه کوهورت گلستان در فاصله سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۷ دکتر محمدابراهیم خمسه ۹۸
۱۳ بررسی ارتباط بین اندکس TyG و پارامتر های وابسته (TyG-BMI, TyG-WC) با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد غیر دیابتی مبتلا به اضافه وزن /چاقی دکتر فریبا علائی شهمیری ۹۸
۱۴ بررسی فراوانی میکروبیوتا غالب مرتبط با متابولیسم اسیدآمینه های شاخه دار، آروماتیک و گلوتامات در فلور روده افراد پیش دیابتی و مبتلا به دیابت نوع ۲ در مقایسه با افراد سالم. دکتر ناهید صفری علی قیارلو ۹۷
۱۵ بررسی بیان ژن های IL-۱۳ و IL-۳۷ در بافت چربی احشایی در زنان چاق و نرمال دکتر مریم هنردوست ۹۷
۱۶ بررسی تغییرات ژنتیکی ایجاد شده در سطح کل اگزون های بیمار ایرانی مبتلا به بیماری نادر تومور کلسینوزیز به منظور معرفی جهش های ایجاد کننده بیماری در نژاد ایرانی دکتر مریم هنردوست ۹۷
۱۷ بررسی ارتباط مولکولی میان بیان ژن های VEGFR۱, VEGF و VEGFR۲ و الگو های مختلف چرخش بند ناف در دو گروه زنان باردار نرمال و مبتلا به دیابت حاملگی دکتر مریم هنردوست ۹۷
۱۸ بررسی اثرات ضد سرطانی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی سویه ATCC-۳۹۳ و لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه GGبر روی آپوپتوز و چرخه سلولی رده سلولی B-CPAP سرطان تیروئید در مقایسه با سلولهای فیبروبلاست دکتر مریم هنردوست ۹۷
۱۹ بررسی رابطه میان بروز موتاسیون ژن BRAF و میزان بیان نسبی ژنهای TSHRو HMGA۲ در سطح mRNA در نمونه های آسپیراسیون سوزنی بیماران دارای ندول غیرعملکردی تیرویید با هدف تشخیص بدخیمی های تیرویید در نتایج سیتولوژی بینابینی دکتر محمد ابراهیم خمسه ۹۶
۲۰ بررسی ارتباط بین فاکتورهای غذائی و سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هیپرگلیسمی (دیابت و پیش دیابت) دکتر فریبا علائی شهمیری ۹۵
۲۱ ارزیابی سطح سرمی (NGAL) Neutropil Gelatinase Associated Lipocalin به عنوان فاکتورپیش آگهی پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ مراجعه کننده به درمانگاه کلیه پژوهشکده غدددانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عاطفه آموزگار ۹۵
۲۲ بررسی شیوع دیابت، پره - دیابت و سندرم متابولیک دربستگان درجه اول بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ دکتر فریبا علائی شهمیری ۹۴
۲۳ بررسی وضعیت تیامین درافراد مبتلا به افزایش قند خون درحد پیش دیابت دکتر فریبا علائی شهمیری ۹۴
  

دفعات مشاهده: 1390 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر