دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 47935
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 41646
بازدیدهای روز جاری: 41646
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی:
1399/10/27
روز: پنجشنبه مورخ 2 بهمن 1399

11:32 = ساعت فعلی سرور

پروژه های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: 1397/8/30 | 
مجری طرح عنوان طرح همکاران طرح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آقای دکتر خمسه
بررسی مارکرهای آنژیوژنز در سرم و بافت بیماران مبتلا به تومورهای فاقد عملکرد هیپوفیز مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در سال 95-96 دکتر قدیر- دکتر اکبری- خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم محمودی- خانم اسدی- خانم توکلی- خانم قربانی- دکتر پناهی
تعیین صحت تشخیصی اندکس مچ پا- بازو(ABI ) به روش های داپلر و پلتیسموگرافی و اندکس شست- بازو(TBI)وآنالیز موج ها(PVWs )درمقایسه با سونوگرافی کالرداپلرجهت تشخیص بیماریهای آترواسکلروتیک شریانی درافرادمبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک پا،پژوهشکده غدد،سال 1396.  
 
دکتر هاشمی مدنی- دکتر امامی- آقای محمدرضا بابایی- خانم حاجی خداکرم- دکتر تاجیک- خانم ابراهیمی ولوجردی
مقایسه سطح سرمی IL-17وhs-CRP دردیابت بارداری حاصل از حاملگی با روشهای کمک باروری و حاملگی خودبخودی دکتر کوه کن- خانم ابراهیمی ولوجردی- آقای سلمان یزدی- خانم امیرچقماقی- دکتر ملک- دکتر برادران
مقایسه عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین داخلی در رویکرد به بیماران مبتلا به دیابت براساس راهکارهای ADA در سال 1392-1393 دکتر کوه کن-  دکتر امامی- خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم محمودی- دکتر امیربیگلو
ارتباط میزان بافت چربی احشایی با سایتوکاین التهابی اینترلوکین 17 و بیماری کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیر دیابتی همسان سازی شده  
دکتر علایی- دکتر عقیلی- دکتر نوبرانی- خانم اعتمادی- خانم اسدی- خانم افرنگ- خانم نکته دان- خانم لاهوتی- خانم شامردان- خانم صدقی- دکتر پوستچی
بررسی رابطه میان بروز موتاسیون ژن BRAF و میزان بیان نسبی ژنهای TSHRو HMGA2 در سطحmRNA در نمونه های آسپیراسیون سوزنی بیماران دارای ندول غیرعملکردی تیرویید با هدف تشخیص بدخیمی های تیرویید در نتایج سیتولوژی بینابینی  
 
دکتر هنردوست- دکتر مقسومی- دکتر بابایی- دکتر پناهی- دکتر رخشانی- خانم ابراهیمی- خانم افرنگ- آقای کریمی
 
آقای دکتر دکتر ملک
مقایسه شاخص حلقه های بند ناف،یافته های سونوگرافی (Gray scale sonography ) و یافته های پاتولوژی (بند ناف و جفت) در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار نرمال و ارزیابی ارتباط آنها با عوارض نامطلوب پره ناتال دکتر خمسه- دکتر نجفی- خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم محمودی- خانم کدیور- خانم یونسی- آقای کشتکار- آقای بردبار- خانم کاشانیان
 
 
 
خانم دکتر علایی
بررسی ارتباط بین فاکتورهای غذائی و سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هیپرگلیسمی (دیابت و پیش دیابت) دکتر مشکینی- دکتر سمیعی- خانم شاهمردان- دکتر خمسه- دکتر چایچیان- خانم نکته دان- خانم لاهوتی- خانم صدقی
بررسی شیوع دیابت، پره - دیابت و سندرم متابولیک دربستگان درجه اول بیماران مبتلا به دیابت نوع 2  
دکتر خمسه- خانم اسدی- خانم لاهوتی
بررسی وضعیت تیامین درافراد مبتلا به افزایش قند خون درحد پیش دیابت دکتر خمسه- خانم نکته دان- خانم زرگر
 
خانم دکتر گل گیری
بررسی دمانس بیماران مبتلا به دیابت نوع د مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 خانم دیباج نیا- دکتر علایی
 
 
خانم دکتر آموزگار
ارزیابی سطح سرمی (NGAL) Neutropil Gelatinase Associated Lipocalin به عنوان فاکتورپیش آگهی پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به درمانگاه کلیه پژوهشکده غدددانشگاه علوم پزشکی ایران  
 
_
خانم دکتر ایمانی بررسی فراوانی اختلالات متابولیک در بیماران با پرولاکتینوما و میزان تغییرات انها بعد از درمان با کابرگولین  
_
 
 
 
خانم دکتر توکلی یرکی
بررسی و مقایسه الگوی مرگ برنامه ریزی شده ( آپوپتوز و نکروز) در نمونه های بافت آدنوم های مختلف ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ دکتر خمسه- دکتر ایمانی- دکتر خمسه- خانم شهسواری- آقای قربانی
بررسی حضور مارکرهای cancer stem cell وstem cell در نمونه بافت توموری هیپوفیزو خون بیماران با درجات مختلف بیماری و تعیین ویژگی (Characterization) سلول های cancer stem cell و stem cell در سلول های جدا شده از بافت توموری هیپوفیز  
 
دکتر خمسه- دکتر ایمانی- دکتر زارع
 
 
آقای دکتر حیدری
مقایسه فراوانی ندول های تیروِیید در بیماران سندرم متابولیک و گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396  
 
خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم رضی خسروشاهی
 
 
 
 
خانم دکتر هنردوست
بررسی اثرات ضد سرطانی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی سویه ATCC-393  و لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه   GGبر روی آپوپتوز و چرخه سلولی رده سلولی B-CPAP  سرطان تیروئید در مقایسه با سلولهای فیبروبلاست دکتر اندرامی- دکتر سلیمانی فر
بررسی ارتباط مولکولی میان بیان ژن هایVEGFR1, VEGF و VEGFR2 و الگو های مختلف چرخش بند ناف در دو گروه زنان باردار نرمال و مبتلا به دیابت حاملگی دکتر خمسه- دکتر نجفی- دکتر ملک- دکتر کدیور-
ارزیابی میزان فراوانی تومورهای اولیه غیر تیروئیدی در بیماران ایرانی با سابقه ابتلا به سرطان تیروئید دکتر خمسه- دکتر مقسومی- آقای کریمی- خانم افرنگ- دکتر فلاحی- دکتر مهاجری
 
 
 
خانم دکتر فلاح
بررسی تاثیر CTRP9 نوترکیب بر میزان بیان miR-155،miR-125،miR-148،miR-33،میزان بیان و ترشح سایتوکاین های التهابی(TNF-α,MCP-1وIL-10)و میزان بیان ABCA1در کشت ماکروفاژهای جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD)، و بیماران دیابتی مبتلا به عروق کرونر در مقایسه با افراد سالم  
 
 
دکتر خمسه- دکتر ملک- دکتر عقیلی
 
آقای دکتر برادران
بررسی پیامدهای بارداری و فاکتورهای موثربر آن در دیابت بارداری حاصل از حاملگی با روشهای کمک باروری و حاملگی خودبخودی در مقایسه با گروه کنترل  
دکتر خمسه- دکتر کوه کن- خانم دکتر حسینی- خانم دکترپیرجانی- خانم دکتر معینی

دفعات مشاهده: 1469 بار   |   دفعات چاپ: 247 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروژه های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: 1397/8/30 | 
 مخاطبین طرح های تحقیقاتی در سطح وزارتخانه
 • معاونت درمان وزارتخانه
 • تهیه گایدلاین  مدیریت  بالینی  بیماران  pre diabetes
 • ایجاد مرکز جامع پژوهش و مراقبت در بیماران تالاسمی (حوزه بیماری های غدد )

معاونت بهداشت وزارتخانه
 • طراحی  و راه اندازی Mobile screening  system  در مراکز  بهداشت  با هدف غربالگری عوارض میکرووسکولار( رتینوباتی  و نفروپاتی و نوروپاتی) و عروق محیطی در بیماران مبتلا به دیابت در سطحprimary care  و طراحی سیستم ارجاع  به جهت تهیه بانک اطلاعاتی پروژه های پژوهشی
مخاطبین طرح های تحقیقاتی در صنعت
 • کفش ملی 
 پروتز و کفش طبی برای درمان و پیشگیری از پای دیابتی
 • شرکت دارویی عبیدی
طراحی و انجام clinical trial  در بیماران دیابتی مبتلا به نارسایی قلب با داروی  Empagliflozin
 • شرکت دارویی سیناژن
طراحی و انجام clinical  trial به منظور مقایسه داروی Liraglutide داخلی و خارجی در بیماران دیابتی 
شناسایی مخاطبین طرح های تحقیقاتی در صنعت
 • صنایع غذایی 
 معرفی پروبیوتیک های موثر در درمان و یا پیشگیری از  بیماری های اندوکرین
 •  آزمایشگاه های بالینی  
روش های آزمایشگاهی و کیت های تشخیصی مولکولی 

مخاطبین طرح های تحقیقاتی درانجمن های علمی 
 • انجمن دیابت 
 • انجمن تالاسمی 
 • انجمن پزشکی مولکولی
مخاطبین طرح های تحقیقاتی درسطح دانشگاه و پژوهشکده
 • پژوهشکده محیط زیست
پژوهش پیرامون تاثیر آلودگی هوا بر روی دیابت و عوامل وابسته 
 • پژوهشکده گوارش شریعتی 
پایان نامه های مشترک
پژوهش در زمینه چاقی و هورمون های گوارشی
میکروبیوم روده ایی و عوامل متابولیک 
 • کوهورت سلامت کارکنان وزارت بهداشت
همکاری جهت اصلاح پرسشنامه ها
همکاری جهت بررسی وضعیت و پیامدهای متابولیک 
 •  دانشگاه صنعتی شریف
استفاده از روش نوین متابولومیکس در مطالعات چاقی و آترواسکلوتیک اندام تحتانی

دفعات مشاهده: 1370 بار   |   دفعات چاپ: 154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر