دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 47958
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 47315
بازدیدهای روز جاری: 47315
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی:
1399/10/27
روز: پنجشنبه مورخ 2 بهمن 1399

12:24 = ساعت فعلی سرور

شیوه نامه هسته های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/27 | 

دفعات مشاهده: 614 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هسته ندول ها و تومورهای تیروئید

 | تاریخ ارسال: 1397/9/5 | 
oشناسایی مارکر برای تشخیص تهاجم  ندول بدخیم تیروئید
o معرفی پنل مولکولی جهت تشخیص افتراقی در  پاسخ های سایتولوژیک بینابینی
oاستفاده از رویکرد های نوین درمانی  مانند پپتیدهای اختصاصی و یا   پروبیوتیک ها ی عصاره های گیاهی به صورت ادجونت تراپی  در درمان تومورهای مقاوم به درمان  

دفعات مشاهده: 1321 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هسته ندول ها و تومورهای تیروئید

 | تاریخ ارسال: 1397/8/30 | 
•هسته ندولها و تومورهای تیروئید
oشناسایی مارکر برای تشخیص تهاجم  ندول بدخیم تیروئید
o معرفی پنل مولکولی جهت تشخیص افتراقی در  پاسخ های سایتولوژیک بینابینی
oاستفاده از رویکرد های نوین درمانی  مانند پپتیدهای اختصاصی و یا   پروبیوتیک ها ی عصاره های گیاهی به صورت ادجونت تراپی  در درمان تومورهای مقاوم به درمان  

دفعات مشاهده: 1456 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هسته پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض آن

 | تاریخ ارسال: 1397/8/30 | 
•هسته پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض آن
oکنترل روند رو به رشد دیابت در ایران
oکاهش عوارض نوروسایکولوژیک دیابت
oمیزان شیوع و بروز عوارض نوروسایکولوژیک دیابت و راه های پیشگیری و درمان
oکاهش میزان اختلالات اندوکرین در بارداری و عوارض آن ها

دفعات مشاهده: 1315 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر