دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پروژه های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | 
 
ردیف عنوان طرح های در حال اجرا مجری طرح سال تصویب
1 نقش اندازه گیری پرولاکتین درنمونه های حاصل ازIPSS و خون محیطی در تشخیص بیماری کوشینگ دکتر حمیده اکبری 97
2 بررسی فراوانی میکروبیوتا غالب مرتبط با متابولیسم اسیدآمینه های شاخه دار، آروماتیک و گلوتامات در فلور روده افراد پیش دیابتی و مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم. دکتر ناهید صفری علی قیارلو 97
3 بررسی بیان ژن های IL-13 و IL-37 در بافت چربی احشایی در زنان چاق و نرمال دکتر مریم هنردوست 97
4 بررسی تغییرات ژنتیکی ایجاد شده در سطح کل اگزون های بیمار ایرانی مبتلا به بیماری نادر تومور کلسینوزیز به منظور معرفی جهش های ایجاد کننده بیماری در نژاد ایرانی دکتر مریم هنردوست 97
5 بررسی ارتباط مولکولی میان بیان ژن های VEGFR1, VEGF و VEGFR2 و الگو های مختلف چرخش بند ناف در دو گروه زنان باردار نرمال و مبتلا به دیابت حاملگی دکتر مریم هنردوست 97
6 بررسی اثرات ضد سرطانی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی سویه ATCC-393 و لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه GGبر روی آپوپتوز و چرخه سلولی رده سلولی B-CPAP سرطان تیروئید در مقایسه با سلولهای فیبروبلاست دکتر مریم هنردوست 97
7 بررسی داده های مولکولی high throughput سرطان تیروئید با روش های in silico به منظور معرفی بیومارکرهای تشخیصی جدید دکتر محمد ابراهیم خمسه 97
8 ارزیابی یافته های بالینی و پاراکلینیک و نیز پیامدهای درمانی در بیماران مبتلا به آکرومگالی بر اساس اطلاعات ثبت شده در رجیستری هیپوفیز ایران بین سالهای 1394 تا 1396 دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
9 ارتباط میزان بافت چربی احشایی با سایتوکاین التهابی اینترلوکین 17 و بیماری کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیر دیابتی همسان سازی شده دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
10 بررسی ارتباط بین وضعیت ویتامین D با هایپرگلیسمی در کارکنان شرکت سایپا دکتر فریبا علائی شهمیری 96
11 بررسی مارکرهای آنژیوژنز در سرم و بافت بیماران مبتلا به تومورهای فاقد عملکرد هیپوفیز مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در سال 95-96 دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
12 تعیین صحت تشخیصی اندکس مچ پا- بازو(ABI ) به روش های داپلر و پلتیسموگرافی و اندکس شست- بازو(TBI)وآنالیز موج ها(PVWs )درمقایسه با سونوگرافی کالرداپلرجهت تشخیص بیماریهای آترواسکلروتیک شریانی درافرادمبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک پا،پژوهشکده غدد،سال 1396. دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
13 بررسی مقایسه ای تعادل زندگی در افراد دیابتی و غیر دیابتی دکتر افسون حسنی مهربان 96
14 بررسی رابطه میان بروز موتاسیون ژن BRAF و میزان بیان نسبی ژنهای TSHRو HMGA2 در سطح mRNA در نمونه های آسپیراسیون سوزنی بیماران دارای ندول غیرعملکردی تیرویید با هدف تشخیص بدخیمی های تیرویید در نتایج سیتولوژی بینابینی دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
15 مقایسه فراوانی ندول های تیروِیید در بیماران سندرم متابولیک و گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 دکتر ایرج حیدری 96
16 مقایسه سطح سرمی IL-17وhs-CRP دردیابت بارداری حاصل از حاملگی با روشهای کمک باروری و حاملگی خودبخودی دکتر محمد ابراهیم خمسه 95
17 بررسی ارتباط بین فاکتورهای غذائی و سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هیپرگلیسمی (دیابت و پیش دیابت) دکتر فریبا علائی شهمیری 95
18 بررسی دمانس بیماران مبتلا به دیابت نوع د مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 دکتر فاطمه گل گیری 95
19 تفاوت فراوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی، فیبروز کبدی و فاکتورهای پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیردیابتی همسان سازی شده از نظر سن و جنس و BMI دکتر محمد ابراهیم خمسه 95
20 ارزیابی سطح سرمی (NGAL) Neutropil Gelatinase Associated Lipocalin به عنوان فاکتورپیش آگهی پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به درمانگاه کلیه پژوهشکده غدددانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عاطفه آموزگار 95
21 بررسی فراوانی اختلالات متابولیک در بیماران با پرولاکتینوما و میزان تغییرات انها بعد از درمان با کابرگولین دکتر مهرناز ایمانی 95
22 بررسی شیوع دیابت، پره - دیابت و سندرم متابولیک دربستگان درجه اول بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دکتر فریبا علائی شهمیری 94
23 بررسی تاثیر CTRP9 نوترکیب بر میزان بیان miR-155،miR-125،miR-148،miR-33،میزان بیان و ترشح سایتوکاین های التهابی(TNF-α,MCP-1وIL-10)و میزان بیان ABCA1در کشت ماکروفاژهای جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD)، و بیماران دیابتی مبتلا به عروق کرونر در مقایسه با افراد سالم دکتر سودابه فلاح 94
24 ترسیم نقشه بروندادهای علمی بیماریهای هیپوفیز طی سالهای 2014-1990 دکتر زهرا امامی 94
25 بررسی وضعیت تیامین درافراد مبتلا به افزایش قند خون درحد پیش دیابت دکتر فریبا علائی شهمیری 94
26 بررسی و مقایسه الگوی مرگ برنامه ریزی شده ( آپوپتوز و نکروز) در نمونه های بافت آدنوم های مختلف هیپوفیز دکتر معصومه توکلی یرکی 94
27 بررسی حضور مارکرهای cancer stem cell و stem cell در نمونه بافت توموری هیپوفیزو خون بیماران با درجات مختلف بیماری و تعیین ویژگی (Characterization) سلول های cancer stem cell و stem cell در سلول های جدا شده از بافت توموری هیپوفیز دکتر معصومه توکلی یرکی 94
28 بررسی فراوانی توکسوپلاسموزیس مزمن در بیماریهای تیروئید اتو ایمیون در خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394 رامتین حدیقی 94
29 بررسی ارتباط میزان کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی_عروقی بر بروز حوادث قلبی_عروقی د در افراد مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت انستیتو غدد سال 1387-90 دکتر محمد ابراهیم خمسه 94
30 بررسی پیامدهای بارداری و فاکتورهای موثربر آن در دیابت بارداری حاصل از حاملگی با روشهای کمک باروری و حاملگی خودبخودی در مقایسه با گروه کنترل دکتر حمیدرضا برادران عطار مقدم 93
31 مقایسه شاخص حلقه های بند ناف،یافته های سونوگرافی (Gray scale sonography ) و یافته های پاتولوژی (بند ناف و جفت) در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار نرمال و ارزیابی ارتباط آنها با عوارض نامطلوب پره ناتال دکتر مجتبی ملک 93
32             مقایسه عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین داخلی در رویکرد به بیماران مبتلا به دیابت براساس راهکارهای ADA در سال 1392-1393 دکتر محمد ابراهیم خمسه 92
 

دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر