دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هسته ندول ها و تومورهای تیروئید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 
oشناسایی مارکر برای تشخیص تهاجم  ندول بدخیم تیروئید
o معرفی پنل مولکولی جهت تشخیص افتراقی در  پاسخ های سایتولوژیک بینابینی
oاستفاده از رویکرد های نوین درمانی  مانند پپتیدهای اختصاصی و یا   پروبیوتیک ها ی عصاره های گیاهی به صورت ادجونت تراپی  در درمان تومورهای مقاوم به درمان  

دفعات مشاهده: 528 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هسته ندول ها و تومورهای تیروئید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۳۰ | 
•هسته ندولها و تومورهای تیروئید
oشناسایی مارکر برای تشخیص تهاجم  ندول بدخیم تیروئید
o معرفی پنل مولکولی جهت تشخیص افتراقی در  پاسخ های سایتولوژیک بینابینی
oاستفاده از رویکرد های نوین درمانی  مانند پپتیدهای اختصاصی و یا   پروبیوتیک ها ی عصاره های گیاهی به صورت ادجونت تراپی  در درمان تومورهای مقاوم به درمان  

دفعات مشاهده: 595 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هسته پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض آن

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۳۰ | 
•هسته پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض آن
oکنترل روند رو به رشد دیابت در ایران
oکاهش عوارض نوروسایکولوژیک دیابت
oمیزان شیوع و بروز عوارض نوروسایکولوژیک دیابت و راه های پیشگیری و درمان
oکاهش میزان اختلالات اندوکرین در بارداری و عوارض آن ها

دفعات مشاهده: 551 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر